• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Kezdőlap Sajtószoba Híreink Állatvéd?rség Magyarországon
Állatvéd?rség Magyarországon PDF Nyomtatás E-mail

A 2010. áprilisi országgy?lési választások finisének idején t?nt fel közterületen, a forgalmas útvonalak mentén az Állatvédelmi ?rszolgálat (a továbbiakban: Állatvéd?rség) plakátja. Noha ennek a szervez?désnek az égvilágon semmi köze a politikához, mégis sokan bíznak abban, hogy a Parlamentbe kerül? pártok szimpátiája övezi majd az Állatvéd?rséget, amely f?leg civil szervez?dések szövetségeként definiálja magát. Reményeik szerint az állatvéd?ri munka nagyban segítheti a közigazgatást, a jogérvényesítést, végeredményében az állatkínzók kézre kerítését, a megkínzott állatok elkobzását és jó gazdához juttatását.

Az Állatvéd?rség ötletadói és f? szervez?i: a Cerberos Állatvéd? Egyesület és a Fehérkereszt Állatvéd? Liga. Szakmai és logisztikai segítséget nyújt számukra: az Országos Rend?r-f?kapitányság, az Országos Polgár?r Szövetség, az International Police Association (IPA) Magyar Szekciója, a Rend?rtiszti F?iskola, a Szerencsejáték Zrt., a Gastroyal Kft., csatlakozik munkánkhoz továbbá a MEOE, a jogi koordinációt pedig dr. Czerny Róbert civil állatvédelmi ombudsman látja el.

 

Miért van erre szükség? Kinek jó ez? Sorjáznak a kérdések a sajtó és els?sorban az állatvédelmi civil szervezetek részér?l. Azt, hogy egy ilyen országos ?rszolgálatra igenis szükség van, bizonyítja az állatkínzást – többnyire kutya, macska és ló bántalmazást – elkövet?k nagy általánosságban tapasztalható magatartása, vagyis az a fajta magabiztosság, hogy ?ket úgysem lehet felel?sségre vonni, velük az állatvéd?k nem szúrhatnak ki, ?k továbbra is azt tehetnek a saját tulajdonukkal, az él? állattal, amit akarnak. Ezt a szemléletet sajnos csak er?síti 2004, vagyis az állatkínzás b?ncselekményi szintre emelése óta a gyenge lábakon álló ügyészi és bírói munka, az állatkínzásos ügyek tárgyalása, a letöltend? szabadságvesztések kiszabása helyett az „ejnyebejnye” jelleg? határozatok meghozatala. Elértünk arra a szintre, hogy az ország egyes részein maguk a rend?rök panaszkodnak az ügyészekre, mert hiába az alapos nyomozati munka, a részletes rend?ri ügyfelderítés, ha például az orvvadászok, orvhorgászok cselekményei kapcsán magasabb szinteken megszüntetik az eljárást és a tettes büntetlen marad! Az igazságszolgáltatáson felül a jegyz?k eljárása sem hozza meg az állatvéd?k által elvárt eredményt. Az állatok védelmér?l és kíméletér?l szóló 1998. évi 28. törvény ugyan rögzíti, hogy a települési, f?városban pedig a kerületi önkormányzat önkormányzati állatvédelmi ?rszolgálatot m?ködtethet, de kevés a jól szervezett helyi állatvédelmi ?rszolgálat hazánkban. Leggyakrabban a pénzhiánnyal indokolják az önkormányzatok a mozdulatlanságot, de a szakmai hozzáértés, a helyszíni szemlék pontatlansága, a tényállás tisztázásának elmaradása mind-mind az állatkínzó „futni hagyásához” vezet.

Azt persze nem lehet még biztosan állítani, hogy az állatszeret? társadalom, azon belül minden állatvéd? csoport egyhangúlag az ügy mellé áll. Hosszú évek gyakorlata szükséges ahhoz, hogy meggy?z?déses állatvéd?rök járják majd az országot, és szakszer?en lépjenek fel akkor, ha egy feltételezett állatkínzó portájára belépnek. A szakszer?ségnek a felismerésben és az intézkedésben kell megvalósulnia. A felismerés az állatkínzás tényének megállapítására vonatkozik. A „zörg? csontú”, külsérelmi nyomokat mutató kutya egyértelm?en „áldozatnak” látszik, de annak felfedezése, hogy a fizikailag meg nem nyomorított állatot feltehet?leg pszichésen megkínozták, már komoly szaktudást igényl? feladata. Amennyiben ezt az állatvéd?r nem képes megállapítani, akkor állatorvosi, esetleg etológusi, állatpszichológusi szakértelmet kell igénybe vennie. Ezekkel a szakért?kkel maga az állatvéd?r is csak akkor kerülhet a megkínzott állat – mint a „rossz gazda” vagy az állatkínzással meggyanúsítható személy magántulajdona – közelébe, ha arra hatósági állatorvos, jegyz? vagy rend?r a számára lehet?séget biztosít.

A cél tehát az, hogy az állatot ki lehessen menteni a kínlódásának színterér?l, rosszul tartása környezetéb?l, de ezt jogszer?en, szervezetten, a „rossz gazda” személyiségi jogainak tiszteletben tartásával szabad. Az állat elkobzása, ezt követ?en állami tulajdonba kerülése is csak egyedi hatósági határozattal valósulhat meg. Az állatnak tehát jó az Állatvéd?rség, a „rossz gazdának” nem feltétlenül, de vajon miként állnak a kérdéshez az állatvédelmi szervezetek? A kép e tekintetben vegyes. Az állatvéd?k többsége évek óta próbálkozik – némelyek sikeresen, a többség kevésbé hatékonyan – országos szinten m?köd? állatvédelmi szervezet létrehozásával. A többségr?l ne essék szó, a sikeresek között azonban feltétlenül meg kell említeni a kecskeméti T?zsér Judit alapítványának állatvédelmi ?rszolgálatát, ebrendészeti telepét és állatmenhelyét. T?zsér Judit alapítónak és a megszámlálhatatlan elkötelezett munkatársnak (pl. Urbán Bori, Szabó Attila) köszönhet?en ma már országszerte ismert „állatvédelmi fogalom” az alapítvány, és a mi Állatvéd?rségünk is folyamatosan tartja velük a kapcsolatot: tanulunk egymástól, átvesszünk a másik jó gondolatait a szabályrendszer kialakításában.

Az Állatvéd?rség Szervezeti és M?ködési Szabályzatát egyébként a Cerberos Kutyaiskola munkatársai, els?sorban is Mézes Dorottya és Dorogi Zita dolgozták ki. Idézet ebb?l az SZMSZ-b?l: „A szövetség alapvet? célja a magyarországi állatkínzási esetek felderítése, azok visszaszorítása, hatékony fellépés az állatkínzások elkövet?ivel szemben a hatóságokkal együttm?ködésben.

Összegezve: az Állatvéd?rség olyan szervezet kíván lenni, amely ellátja az állatok érdekképviseletét, segíti az állatok védelmér?l szóló törvények és rendeletek alkalmazását, betartását és betartatását. Célja a jelenlegi hatalmas számú kóbor állatállomány számának hosszú távon történ? csökkentése, külön hangsúlyt fektetve a további szaporulatok megakadályozására. Az Állatvéd?rség a fiatalok felel?s állattartásra történ? nevelése, természetbarát, környezettudatos szemlélet kialakítása és a kutyaharapásos esetek megel?zése érdekében történ? oktatások, programok szervezése és lebonyolítása területén is dolgozik. Fontos feladata az elkobzott állatok testi és lelki rehabilitációja, szakszer? ellátása, majd gazdához juttatása.

Az Állatvéd?rség a szakmai, gyakorlati munkája révén két fontos kérdésben nagyon gyors változást szeretne elérni. Az egyik az „él? állat”, mint védett jogi tárgy megjelenítése a Büntet? Törvénykönyvben, a másik az állatok elaltatásának és ivartalanításának törvényi szintre helyezése. Ezek a problémák a mai napig súlyosan akadályozzák az állatvédelmi eljárások kiteljesedését. A büntet?jogban az állatkínzások a közbiztonság védelme körébe tartozó b?ncselekmények, a törvény tehát nem az él? állatot, hanem az emberi társadalmat oltalmazza, ezen kell változtatni! Az altatás és az ivartalanítás magas szinten történ? szabályozásával pedig végre gátat lehetne szabni annak, hogy alacsony szint? jogszabályok, esetleg önkormányzati rendeletek mondják meg, mennyi ideig élhet az a szerencsétlen, petárdázásától megriadt és elszökött kutya, akit a közterület-felügyel? vitt el a gyepmesteri telepre, ahelyett, hogy egy önkormányzati portálra feltette volna az állat fotóját, ezzel segítve a jó gazdát a kutatásban!

Szilágyi István kurátor
Fehérkereszt Állatvéd? Liga

Joó István
Cerberos Állatvéd? Egyesület

Dr. Czerny Róbert
civil állatvédelmi ombudsman


Önkéntesek jelentkezését várjuk Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címen fényképes önéletrajzzal és motivációs levéllel!

 

Hozzászólások 

 
0 #10 Grazyna 2017-07-18 18:22
Hi guys! Who wants to see me live? I have profile at HotBabesCams.com, we can chat, you can watch me live for free, my nickname is Anemonalove: https://3.bp.blogspot.com/-u5pGYuGNsSo/WVixiO8RBUI/AAAAAAAAAFA/JWa2LHHFI2AkHParQa3fwwHhVijolmq8QCLcBGAs/s1600/hottest%2Bwebcam%2Bgirl%2B-%2BAnemonalove.jpg , here is my photo:

https://3.bp.blogspot.com/-u5pGYuGNsSo/WVixiO8RBUI/AAAAAAAAAFA/JWa2LHHFI2AkHParQa3fwwHhVijolmq8QCLcBGAs/s1600/hottest%2Bwebcam%2Bgirl%2B-%2BAnemonalove.jpg
Idézet
 
 
0 #9 Libai Hilda 2012-12-16 19:40
Üdv.!Szeretném megtudni,hogy ki és hogyan foglalkozik azzal.hogy egy folyamatos állatkínzó megkapja a méltó büntetését.A komlói állatvédők tehetetlenek,tu dom rengeteg állat van aki rászorula segítségre és azzal is tisztban vagyok,hogy kevesen vannak akik szívükön viselik ezt az ügyet.Kérem vizsgálják ki ezt az ügyet.Szívemen viselem,mert hosszú idő óta naponta szembesülök a dologgal.Egyedül tehetlen vagyok,bár nem is vagyok egyedül csak a TÖRVÉNY hiányzik.
Idézet
 
 
0 #8 Solymosi Csabáné 2012-08-15 12:48
Segítségüket kérem! Érden, a Sárvíz u.12. sz.ház udvarán él két boxer (egyik barna,másik fehér) 3 kecskével együtt. A kutyák igen soványak, a barnának mindkét füle sebes és nyüzsögnek rajta a legyek. A kutyák teljesen letargikusak! A ház elhagyatottnak tűnik. Az udvaron csak kutyaürülék van, érdekes, hogy a kecskéktől származó végterméket nem láttam. Lehet, hogy a kutyák azt eszik?! Szörnyű így látni őket, ráadásul elég büdös is van. A kerítés mellett van a főútvonal buszmegállója.
Elöre is köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel: Solymosi Csabáné
Idézet
 
 
+1 #7 Bánátiné Aranka 2012-02-23 15:16
Tisztelt Állatvédők. A kérésem óriás.Szeretnék segítséget kérni, hogy egy beteg beagle fiú kutyának gazdát keressünk. Ez a kutya valószínűleg hónapok óta éhezett mert nincs 3kg a közel kettő éves kutyus. Most egy magán segítő elvitte a családtól és orvoshoz vitte a saját pénzén. De nincsen elegendő helye tovább tartani, mert van 60 cicája és 70 kutyája amit a saját pénzén etet itat. Segítséget nem kap sehonnan. A szóban forgó kutya jelenleg a lakásban kapott menedéket amíg nem találunk neki gazdit de ez
napokon belül kellene,hogy meg oldodjon kérem segítsenek ,mert különben a kutya visszakerül a régi gazdájához üdv Ari
Idézet
 
 
+3 #6 Saághy Lászlóné 2012-01-21 17:26
:lol: Nagy megkönnyebbülés sel üdvözlöm az ÁLLATVÉDŐRSÉG megalakulását. Az ANIMAL PLANET-en régóta figyelemmel kísérem az amerikai és egyéb állatrendőrség működését. Persze ők sokkal nagyobb anyagi támogatásban részesülnek mind állami és civil vonalon is.
Gratulálok az "úttörőknek"! Nekik nagyon nehéz dolguk van mindig, de a cél nagyon nemes, és borzasztó sürgető problémát igyekszik kezelni, javítani. Minden kulturált embernek szívügye kell legyen az állatok, ill. kiszolgáltatott emberek ügye manapság, ami tarthatatlan, felháborító, emberhez méltatlan!!Támo gatni, segíteni kell az Állatvédőrség munkáját!
Idézet
 
 
+1 #5 Werner Krisztina 2011-12-05 11:47
Tisztelt Állatvédőrség!
Pest megyében, Inárcson ,egy adott utca környékéről,Gag arin u,évek óta rendszersen ugyanazon hónapban,decemb er elején,el tűnnek cicák.Egyik sem éri el az egy éves kort,kandúr-szuka egyaránt.Egy ismerősömtöl 3 év alatt 5 cica,van hogy egyszerre kettő.a gazdájuk egy 10 éves kisfiú.El kezdtünk nyomozni,több felöl olyan információhoz jutottunk,hogy valami degenerált állatkisérletek hez gyűjti a macskákat darabonként 5-6ezer ft-ot kap!Olyan kéréssel fordulnék Önökhöz,hogy hogy lehetne ezt ki deríteni,vissza szorítani,kérde zősködésünk eredménye,hogy nagyon sok cica el tűnt,egy menhelyt vezető barátom is halott ilyenről,hogy sajnos létezik.Segítségüket előre is köszönöm.
Idézet
 
 
0 #4 Luca 2011-10-11 08:37
Kedves Állatvédők!


Segítségüket szeretném kérni,abban, hogy a társasházunkban él egy megviselt kutya egy munkanélküli iszákos durva nővel, szegény állat a lakásban tudja elintézni kis és nagy dolgát ha kap egyáltalán enni. Többször elereszti vagy elveszíti a kutyát és az Illatos útról hozza ki.
Szegény Luca kutyust lehet sajnálni, mert nincs mozgástere, teljesen el van vadulva hiszen éhezteti.Ebben kérném a segítségüket, hogy szegény állat ne szenvedjen.
A társasházunk címe:1117.Bp. Bogdánfy utca 7/a 1 em 6 szám.

Segítségüket előre is köszönöm!
Idézet
 
 
0 #3 Mikesné Lantos Katal 2011-10-06 15:06
Kedves Állatvédők!


Segítségüket szeretném kérni,abban, hogy a társasházunkban él egy kedves kutyus a gazdájával. Sajnos a gazdi nem ér arra rá, hogy levigye a kutyust sétáltatni, szegény állat az erkélyen tudja elintézni kis és nagy dolgát. Ez azért is kellemetlen, mert az ürülék csurog le az utcára, aholjárókelők mennek el.
Szegény kutyust lehet sajnálni, mert nincs mozgástere, teljesen el van vadulva.Ebben kérném a segítségüket, hogy szegény állat ne szenvedjen.
A társasházunk címe:1136.Bp. Pannónia u.18.

Segítségüket előre is köszönöm!

Mikes Katalin és Mikes Dani állatbarátok
Idézet
 
 
0 #2 Bíró Joli 2011-06-07 12:53
Segítséget szeretnék kérni!
Ma jutott a tudomásomra, hogy egy kutyaszaporító-törpe spitz, pomerániai, yorkie-nem hogy több mint 150 kutyája van hanem még a hangszálukat is elvágatja hogy nem ugassanak, és mivel a magyarországi állatorvosok drágák, a romániaival.
Engem ez nagyon felháborított hogy ennyi kutyát szaporít de amikor meghallottam hogy hangszálmetszés t is alkalmaz ezután kiborultam! Szegény kutyák!!!
Ez az illető Gödöllő melletti egyik tónál van telke ill. kutyagyára.
Mit lehet tenni ez ellen?????

Köszi hogy meghalgattál.

Joli
Idézet
 
 
+3 #1 komáromi ÉVa 2011-02-25 00:02
Örülnék,ha munkába állnának,mert az én falumban folyamatos
állatkínzás valósul meg.Nincs bátorságom bejelentéseket tenni,
mert ennek én és kutyám látja kárát.Már így is haraggal vannak
velem szembe,pedig csak kérte,hogy ne kínozzák már azokat a
szegény állatokat.Rövid láncra verve,télen ,nyáron éheztetve
koszban,mocsokb an tengeti életét nagyon sok kutya.Van egy zugtenyésztő is,aki nem tudott most eladni 8 kiskutyát(egy anyától).Így most 12 kutya él az udvarában borzasztó körülmények között.vannak olyan kutyák,amelyek láncon kezdik és ott is pusztulnak éhen.Nevemet nem szeretném,ha kiderülne,mert azonnal fogják tudni ki a bejelentő.Tolna megye Madocsa 7026
Idézet
 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

 

Állatvédőrség Hírlevél

Szavazás

Egyetért Ön az Állatvédőrség tevékenységével?
 

Impresszum

Az oldalon szereplő anyagok utánközlése kizárólag a Fehérkereszt Állatvédő Liga írásbeli engedélyével lehetséges.